Piedāvājām kopīgu domena lietošanu. Interesē tikai reklāma portalā.

Предлагаем совместное использование домена. Интересует только реклама на сайте.

european@fc.lv

Referātu noformēšanas noteikumi

Kā jāraksta referāts
Ievads ( 1 lpp. )
Es izvēlējos rakstīt referāts par ............., jo ... ( seko pamatojums ).

Mana referāts mērķis ir izpētīt .............. ( piem., latviešu rakstnieka mākslinieka dzīvi, personības iezīmes, paveikto kultūrā u.tml. ), kā arī iepazīstināt klasesbiedrus ar to.

Referātam tiek izvirzīti uzdevumi :
1)sameklēt attiecīgo literatūru;
2)atlasīt būtisko informāciju;
3)un tad izklāstīt svarīgāko informāciju referātā;
4)raksturot nepieciešamo, referāta ievadā ievadīto tēmu;
5)papildina referātu ar pēc iespējas izsmeļošākiem vizuālajiem materiāliem

Referāts, kā to nosaka Lielā padomju enciklopēdija, ir īss rakstisks grāmatas, zinātniskā darba satura izklāsts, un tajā ietilpst arī izmantoto avotu saraksts. Referāts palīdz dziļāk apgūt kādu jautājumu. Diez vai kāda studenta dzīve ir iedomājama bez vismaz viena referāta uzrakstīšanas. Ir pienākusi arī Jūsu kārta, bet nav vērts baidīties. Kā gan ir jāraksta referāti? Pastāv vairāki
referāta uzrakstīšanas etapi, un, tiem sekojot, Jūs spēsiet sagatavot cienīgu darbu un varēsiet to aizstāvēt uz „teicami”.

Tātad, pirmais etaps – tēmas izvēle. Visbiežāk pasniedzējs piedāvā kādu sarakstu ar iespējamajām referāta tēmām. Neizvēlieties to tēmu, kurā Jums ir pazīstams tikai viens vārds vai vispār neviens, neceriet uz labu laimi. Labāk ir, ja Jums ir kaut mazākā nojausma par to, par ko rakstāt. Bet pats galvenais lai tēma šķistu Jums interesanta. Un atcerieties, referāti – tie nav diplomi vai
disertācijas, to sagatavošanai nav tik daudz laika, un nepieciešamo literatūru vajadzēs meklēt diezgan operatīvi. Starp citu, neaizmirstiet pajautāt savam pasniedzējam izmantojamās literatūras
sarakstu. Tas jums lieti noderēs.

Nu lūk, tēma izvēlēta, pienācis laiks noteikt referāta struktūru. Otrais etaps – plāna izstrāde. Referāts, kā likums, mēdz būt ne mazāk kā uz 20-30 lapām, tāpēc labāk ir iztēloties, no kādām
nodaļām sastāvēs Jūsu darbs, un par ko tieši Jūs rakstīsiet katrā no tām. Katrā referātā obligāti ir jābūt ievadam un nobeigumam.

Plāns izstrādāts, laiks noteikt avotus – tas ir trešais etaps. Šeit Jums arī noderēs pasniedzēja literatūras saraksts. Referāts uzrakstīšanai vislabāk izmantot grāmatas un rakstus, nevis no
interneta nolādētus svešus darbus (atcerieties, ka tie laiki, kad tikai izvēlētajiem mājās pieejams internets, ir pagājuši, un pasniedzēji jau simtiem reižu ir lasījuši vienādus darbus, diez vai viņi
vēlēsies simto reizi lasīt tādu pašu referātu). Ja kādas domas no mācību grāmatas Jums jo īpaši iepatikušās, tad referāts pilnībā pieļauj citātu ievietošanu, protams, ar atsauci uz avotu, ar
autora uzvārda, grāmatas nosaukuma un lappuses numura norādi.

Pamata sagatavošanās darbības izpildītas, laiks ķerties pie noslēguma etapu: paša darba uzrakstīšanas. Šeit jau viss ir atkarīgs no Jums: esiet uzmanīgi, pacentieties „neliet ūdeni”, nerakstiet ar pārgudriem vārdiem, kurus Jūs pats ar grūtībām saprotat. Noslēgumā obligāti vajadzīgi secinājumi, pie kuriem Jūs nonācāt visa Jūsu darba rezultātā.

Un lūk, kad referāts ir izvēlēts un pat sagatavots neliels apskats, nenāks par ļaunu vēlreiz pārlasīt referātu, lai izvairītos no muļķīgām kļūdām un nesatrūktos pasniedzēja jautājumos
aizstāvēšanas laikā.

 

Nāk rudentiņš, jāraksta referāts...

Izglītības vortāls „Atlants” (www.atlants.lv; www.referāts.lv) ziņo, ka kļuvis par vislielāko mācību referāru krātuvi Baltijā un septembra sākumā tajā esošo mācību referātu skaits pārsniedz 5000 vienību. Slikta ziņa referātu kārotājiem — par faila lejupielādi jāmaksā 35 santīmi (maksas zvans pieejas koda uzzināšanai). Laba ziņa čakliem darbu rakstītājiem — ir iespēja nopelnīt...
Kā ziņo SIA „CDI”- vortāla „Atlants” īpašnieki, pēdējo astoņu mēnešu laikā ir vērojams straujš mācību referātu skaita pieaugums «Atlanta» mācību referātu datu bāzē. Ja agrāk vienā dienā vidēji tika pievienoti 1-3 referāti, tad šobrīd vienā dienā pievienoto darbu mēdz sasniegt pat 50 un vairāk, bet vidēji 10 — 20 vienību dienā. Mācību referātu pievienošanu ir veicinājusi autoratlīdzības ieviešana — autoriem ir iespēja par katru sava darba lejupielādi saņem autoratlīdzību piecu santīmu apjomā. Studenti arī apzinās, ka līdz ar biznesa plāna, kursa darba vai maģistra darba pievienošanu mācību palīgmateriālu datu bāzei internetā, studenta referāts nepazūd un nezaudē savu jēgu pēc nodošanas attiecīgā priekšmeta pasniedzējam, bet tiek izmantots
arī turpmāk un gūst papildus pielietojumu. Vortāla «Atlants» attīstību nodrošina tā popularitāte studentu vidū un mācību referātu lejupielādēšana. Studentam atrast nepieciešamo informāciju
«Atlantā» ir ātrāk un vienkāršāk nekā bibliotēkā. Turklāt «Atlantā» ir iespējams saņem vajadzīgās ziņas elektroniskā veidā un ļoti kodolīgā formā. Klientu un autoru ērtībām vortālu uzturošā firma
SIA «CDI» pēdējā laikā ir ieviesusi vairākas jaunas iespējas, piemēram: elektroniska lejupielāžu statistika autoriem, iespēja vēlamo mācību palīgmateriālu saņemt uz e-pastu, jaunumu izsūtīšana par jaunpienākušajiem darbiem un mācību referātu vērtēšana.